İdari Personel

Meryem ÇİÇEK
Mühendis
Kalite Yönetici Yardımcısı
Ferhat DİNCER
Kimyager
Deney Sorumlusu
Serdal KURU
Biolog
Numune Alma Sorumlusu
Altan TOPAL
Biolog
Deney Sorumlusu
Nilgün KESİKTAŞ
Laborant
Deney Sorumlusu
ASLI SAKAL
Sürekli İşçi