İdari Personel

Meryem ÇİÇEK
Mühendis
Kalite Yönetici Yardımcısı
Ferhat DİNCER
Kimyager
Deney Sorumlusu
Serdal KURU
Biolog
Numune Alma Sorumlusu
Altan TOPAL
Biolog
Deney Sorumlusu
Nilgün KESİKTAŞ
Laborant
Deney Sorumlusu
>