Gizlilik ve Tarafsızlık Beyannamesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde  görev yaptığım sürece;
-  Elde ettiğim tüm bilgilerin ve çalışmaların laboratuvarın dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlılık kurallarına tabi olarak korunacağını,
-  Müşterilere ait tüm gizli bilgi ve tescilli hakların korunacağını,
-  Müşteriye ait raporun diğer bir müşteriye gösterilemeyeceğini, bu raporlara ilgili çalışanların dışında başkalarının ulaşmasının engelleneceğini,
-  Müşteriye ait numunelerin laboratuvar dışına çıkarılmayacağını,
-  Elektronik ortamda tutulan MÜÇEMER’e ait gizli verilerin, ilgisiz kişiler ile paylaşılmayacağını,
-  Laboratuvar hizmetlerini yürütürken hiçbir etki altında kalmadan ve çıkar ilişkilerine girmeden çalışacağımı,
-  Bu beyana aykırı hareket edenler hakkında üst yönetim tarafından idari işlemlerin yapılacağını,
Kabul ve taahhüt ederim.
>