Kalite Politikası ve Yönetimin Beyanı

Kalite Politikamız:
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir merkez olan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜÇEMER), bünyesinde kurulu bulunan Su Analiz Laboratuvarında çevre sorunları ile ilgili çalışmaları yapmak, disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunmak ve çevre duyarlılığı konusunda örnek bir laboratuvar olmayı hedeflemektedir.   Bu amaçla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği eklerinde yer alan tablolarındaki parametreler esas alınarak, TS ISO Numune Alma Metodlarına uygun olarak numune almak, Bakanlık tarafından çıkartılan Akarsu ve Denizlerdeki Balık Çiftlikleri ile Genelgelere uyulmak şartıyla, belli analiz parametrelerinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite olmak ve Bakanlıktan Yetki Belgesi almak suretiyle, mevzuata uygun olarak çalışan bir laboratuvar statüsüne kavuşmak,
  • TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardı’nın gereklerini karşılayacak laboratuvar çalışma ortamında, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli olarak artan kalitede hizmet vermek, yönetim sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirme hususlarını benimsemek,
  • TS EN ISO standart metotlarına uygun olarak su ve atıksulardan Numune Alma,Taşıma ve Depolanması  işlemlerini yürütmek, su laboratuvarında numunelerin ölçüm ve analizlerini doğru, güvenilir, hızlı ve ulusal/uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla konusunda yetkin personel ile hizmet vermek ve personel yetkinliğini arttırmak için gerekli personel eğitimlerin alınmasını sağlamak, laboratuvarlar arası karşılaştırma testlerine veya standart karşılaştırma testlerine katılım sağlamak,
  • Hatasız profesyonel çalışma ile hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bağımsızlık ilkeleri ışığında müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
  • Üst Yönetim; Yönetim Sistemi’nin gereği olarak deney çalışmalarında görev alan tüm laboratuvar personelinin, kalite dökümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamasını şart koşar.  Bunun için üst yönetim, personel ile sürekli iletişim halinde olmak,
  • Bu politikayı üst yönetim olarak, en alt kademeye kadar duyurmak, benimsetmek, uygulatmak ve sürdürmek ana politikamızdır.                                                                                                                                                                                                                                    
Yönetimin Beyanı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MUÇEMER), bünyesine bağlı olarak hizmet veren Su Laboratuvarında ‘’TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardı’’nın gerekliliklerini, müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş Yönetim Sisteminin uygulanması, sürekli gelişimi ve uygulanması konusundaki sorumluluğunu üstlenerek, idari ve teknik kadrolarında yer alan tüm personelinin;
  • Yönetim Sistemine uygun olarak, teknik, idari ve ticari kararlarında iç ve dış baskılara ve etkilere maruz bırakılmayacağını,
  • Deney sonuçlarının ve bu sonuçların değişmezliğini riske sokacak Üniversite Rektörlüğü ve Merkez Yönetimi dışındaki Bakanlık içi veya dışından kişiler ile hiçbir bağlantıya girmeyeceklerini, analiz sonuçlarının ve müşterilerinin gizliliklerini kesinlikle ihlal etmeyeceklerini,
  • Deney faaliyetlerinde görevli personelin ücret belirlemesi ve diğer tüm özlük hakları ile ilgili gelişmelerin yaptıkları deney sayısı ve bulunan sonuçlarla bağlı olmaksızın yürütüldüğünü ve yürütüleceğini,
beyan ve taahhüt eder.
>