Laboratuvar Analiz Hizmetleri

Deneyi Yapılan Malzemeler /
 Ürünler
Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
  ATIKSU PARAMETRELERİ

Atıksu
Atıksulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Su-Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma TS EN ISO 19458
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+B
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
Titrimetrik Metot
SM 4500 - O G
SM 4500 O B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Amonyak / Amonyak Azotu
Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 NHB
SM 4500 NH3 F
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi Metodu
SM 5210 B
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Kalsiyum Tayini
ETDA Titrimetrik Metot
SM 3500 Ca B
Klorofil- a Tayini
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Refluks-Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Toplam Klor (Cl) Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl B
Klorür (Cl-) Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl- B
Krom (VI) Tayini
Spektrometrik Metodu
SM 3500 Cr B
Magnezyum Tayini
Hesaplama Metodu
SM 3500 Mg B
Nitrit / Nitrit AzotuTayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 NO2 B
Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6231
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Fosfat / Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
4500 PE
Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: ÖZütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 P B
SM 4500 P E
Yağ Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyonu Metodu
SM 5520 D
Bulanıklık
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Toplam Kjeldahl Azotu
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500 Norg B
Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot
SM 4500 SO4-2 C
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Koliform Bakterilerin Sayımı
EMS Tekniği
SM 9221 B
Fekal Koliform Sayımı
EMS Tekniği
SM 9221 E
Metal Tayini Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kurşun (Pb)
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikro Dalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava Asetilen Alev Metodu
SM 3030 D
SM 3030 K
SM 3111 B
Metal Tayini (Al)
Ön İşlem: Asitle Özütle Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3030 D
SM 3030 K
SM 3113 B
     
Deneyi Yapılan Malzemeler /
 Ürünler
Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
SU PARAMETRELERİ
Su Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Su-Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma TS EN ISO 19458
Yer Altı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
Titrimetrik Metot
SM 4500 O G
SM 4500 O B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Amonyak / Amonyak Azotu
Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 NHB
SM 4500 NH3 F
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Test Metodu
SM 5210 B
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Kalsiyum Tayini
ETDA Titrimetrik Metot
SM 3500 Ca B
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Refluks-Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Toplam Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl B
Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl B
Krom (VI) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500 Cr B
Magnezyum Tayini
Hesaplama Metodu
SM 3500 Mg B
Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 NO2 B
Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6231
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Fosfat / Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 P E
Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 P B
SM 4500 P E
Yağ-Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyonu Metodu
SM 5520 D
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot
SM 4500 SO4-2 C
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500 Norg B
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Koliform Bakterilerin Sayımı
EMS Tekniği
SM 9221 B
Fekal Koliform Sayımı
EMS Tekniği
SM 9221 E
Metal Tayini Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kurşun(Pb)
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS Doğrudan Hava Asetilen Alev Metodu
SM 3030 D
SM 3030 K
SM 3111 B
Metal Tayini Alüminyum (Al),
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga İle ÖzütlemeMetodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3030 D
SM 3030 K
SM 3113 B
     
Deneyi Yapılan Malzemeler /
 Ürünler
Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
DENİZ SUYU PARAMETRELERİ
Deniz Suyu Deniz Sularından Numune Alma TS ISO 5667-9
Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO 5667-12
Su-Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma TS EN ISO 19458
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
Titrimetrik Metot
SM 4500 O G
SM 4500 O B
Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini
Seki Disk Metodu
EPA 841-B-97-003
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlk Metodu
SM 2520 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Amonyak /Amonyak Azotu
Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 NH3 B
SM 4500 NH3 F
  Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 günlük BOİ Test Metodu
SM 5210 B
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 NO2 B
Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6231
Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 P B
SM 4500 P E
Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot
SM 4500 SO4-2 C
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500 Norg B
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Salmonella spp Aranması TS EN ISO 19250
     
Deneyi Yapılan Malzemeler /
 Ürünler
Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
TIBBİ ATIKLAR
Tıbbi Atıklar Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinlik Testi İşletme İçi Metot -SL-T-97 (TS EN ISO 11138-3 Sağlık Bakım Ürünlerinin Sterilizasyonu Standardından uyarlanmıştır)
>