Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz:

Muğla Bölgesinin, zengin doğal (deniz, orman, bitki örtüsü, fauna) kaynakları barındırması yanında üç adet termik santralin de bu bölgede bulunması, Türkiye’de en uzun kıyı şeridine sahip il olması, ve bu doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için;  Çevre mevzuatını izleyebilir tekniğe sahip, akreditasyonu olan her türlü çevre sorunlarını ortaya koyacak şekilde analiz yapabilen teknik ekipman, teknik ve idari personele sahip ulusal ve uluslararası boyutta hizmet verecek şekilde yapılanmak ve sürekliliği sağlamak, yerel sektörlerin istek ve beklentilerini izleyerek "Hizmet Odaklı Merkez" haline gelmek MÜÇEMER’in vizyonudur. 


Misyonumuz:

Çevre sorunlarının çözüm yöntemlerini üretmede, bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi birleştirmek, Çevre sorunları ile ilgili çalışmaları hızlandırarak ve disiplinler arası çalışmalar yaparak, gelişen dünyada yerimizi alırken, geçmişten bize emanet bırakılan çevrenin "Yaşanabilir Bir Çevre" olarak geleceğe miras bırakılmasına katkıda bulunmak ve yerel sektörlere laboratuar hizmetleri vermek MÜÇEMER’in misyonudur. 
>